Resultats 1 - 7 sur 7

Résultats de recherche

...
+

Novena a honor y culto del dulcisimo misterio de…
la Purisima Concepcion de la Madre de Dios, y Reins de los angeles y abogada de los hombres, Maria santissima. Dispuesta por un affecto esclao de la misma Señora.., e hijo indigno del serafico padre de las minores, S. Francisco de Asis

Publié en 1826-1826

...
+

Novena a Maria santisima de Guadalupe especial…
abogada contra la peste. Por el Br. D. Manuel Antonio Alonso Martinez. Con una corana en verso al fin compuesta por un devoto

Par Martinez, Manuel Antonio Alonso (17..-18..)

Publié en 1788-1788

...
+

Novena del glorios patriarca sant Josep, molt…
eficàs per alcançar del Senor, ab sa intercesiò, favor y rem y en nostres necessitata, traduhida de castellâ en vulgar idioma català, per lo molt Reverent Rafel Crusat pre. y prior d'Espirà de Conflent. Novemant corregida y aumentada de unà Devotio ... del mateix sant...

Par Anonyme

Publié en 1778

...
+

Novena del Sant Mysteri de Cervera. Treta…
principalment de la historia de la Sagrada Passio del V. P. Lluis de la Palma de la companyia de Jesus

Par Palma, Luis de la (1560-1641)

Publié en 1763

...
+

Novena de nuestra Señora la santisima Virgen…
Maria de los Dolores con la corona de su santisimo Hijo Jesus crucificado

Par Anonyme

Publié en 1823

...
+

Novena de la Mare de Deu d'Esperança. O de la…
Expectacio. Ab una altra Novena ... dela Mare de Deu Compost per lo F. R. Melithon capuxi, lector de philosophia

Par Meliton, Le P. François (1680 - 1755)

Publié en 1713

...
+

Novena en veneracio del glorios S. Antoni de…
Padua molt efficàs per alcançar per sa intercessió tota gracia y favor ... Ab lo offici menoret, y goigs en albança del mateix Sant. Lo tot disposat per lo molt reverend Raffel Crusat prébere y prior del lloch d'Espira de Confluent.

Par Crusat, Rafel (16..-17..?)

Publié en 1714

NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse