Resultats 1 - 2 sur 2

Résultats de recherche

...
+

Novena del Sant Mysteri de Cervera. Treta…
principalment de la historia de la Sagrada Passio del V. P. Lluis de la Palma de la companyia de Jesus

Par Palma, Luis de la (1560-1641)

Publié en 1763

...
+

Llibre dels miracles de Ntra. Senyora del Roser, …
y del modo de dir lo rosari de aquella, compost per lo molt R.P. Fr. Geroni Taix. Ara novament anyadida la confirmacio y publicació de las indulgencias, jubileus y absolució per la hora de la mort, de la Sagrada Congregació y Santissim Pare Innocencio XI. als confrares de ella en lo any 1680...

Par Taix, Jeronimo

Publié en 1718

NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse