[Αἰσχίνου ῥήτορος Κατὰ Κτησιφώντος. Dēmosthēnous Peri…
stephanou logos.]

031174965. Contre Ctésiphon. grec. Entre 1548 et 1588. 033199426. Sur la couronne. latin. Entre 1548 et 1588.

Eschine (0389-0314? av. J.-C.)
Démosthène (0384-0322 av. J.-C.)

1548

[Paris, Guillaume Morel ? vers 1560 ?]

Paris

France

?- 171-1bl.-? ; in-4

Débute par une "Vie d'Eschine" (Aischinou rhetoros bios.) à la page 1, suivie de "Contre Ctésiphon" d'Eschine à la page 5, et de "Sur la couronne", de Démosthène, à la page 83
Texte en caractères grecs
Catalogué d'après un exemplaire incomplet de la page de titre, ou paru sans page de titre (l'exemplaire de la British Library - cote 834 g. 29 - n'en possède pas non plus )
Vraisemblablement imprimé par Guillaume Morel, d'après l'ornementation et le matériel typographique et avant 1564 d'après Tucker G. H., "Jean Dorat et Giovanni Matteo... Toscano, lecteurs des Pythiques" dans : Jean Dorat, poète humaniste de la Renaissance..., Genève, 2007
Bandeaux, lettres ornées gravée sur bois
Sig; A-V4, X6

Littérature
Littérature antique grecque
Rhétorique

Dans un recueil constitué au 16e siècle, avec 5 autres ouvrages du 16e siècle en lien avec la langue grecque : Orationes Aeschinis et Demosthenis inter se contrariae a Dionysio Lambino... Lutetieae, apud, viduam Guil. Morelii, 1565. ; "...Justini philosophi et martyris De Dei monarchia sive vetustissimorum poetarum graecorum de uno summo rerum moderatore Deo testimonia", Parisiis : Apud Andream Wechelum, 1556 ;" ...Isocratis epistolae aliquot, cum earundem argumentis denuo in lucem editae", Parisiis : Apud Andream Wechelum, 1560 ; une édition en grec d'Electre de Sophocle non identifiée (exemplaire incomplet) ; "Gnomon id est norma qua perpenditur, cujusque syllabae quantitas in omnibus graecis dictionibus, cui subnectuntur regulae libertatis ac licentia poetarum graecorum... Renato Guillonio auctore" Parisiis : Apud Joannem Benenatum, 1567. Reliure veau, 16e siècle, médaillon central ovale avec cartouche au centre, entrelacs, et bordure de flammèches, triple filet à froid et filet doré, dos orné à 5 nerfs (reliure restaurée) Quelques marques de lecture marginales anciennes,

Cachet "Bibliothèque du Tribunat" (ancienne cote "D II 200 [147 rayé]"), Faculté de théologie protestante de Montauban", "Bibliothèque universitaire de Montauban"

Guillaume Morel (1505-1564)
Bibliothèque France
Bibliothèque Faculté de théologie protestante (Montauban)

Res Mn 8960/2

Document numérisé d'après l'exemplaire Res Mn 8960/2, de la Bibliothèque universitaire de l'Arsenal (SCD Toulouse 1), consultable en ligne.

Corpus associés


NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse