Ἱπποκράτους Κῴου ἰατρικὴ. Ἀφορισμῶν βιϐλ. Η. Προγνωσικον…
βιϐλ. Γ. Περὶ φύσιος ἀνθρώπου βιϐλ. Α. Περὶ διαίτης ὀξέον βιϐλ. Δ. Γαληνοῦ ἰατρικὴ τέχνη. Hippocratis coi medici vetustissimi, Aphorismorum lib. VIII. Ejusdem Præsagiorum lib. III. Item De natura humana lib. I. Præterea De ratione victus in morbis acutis lib. IIII. Postremo Galeni Ars medicinalis, græcè & latinè.

031811795. Aphorismes. 1543. grec-latin. 034359575. <>art médical. 1543. grec-latin.

Hippocrate (0460-0377 av. J.-C.)
Galien, Claude (0131?-0201?)

Leoniceno, Niccolò (1428-1524) – Traducteur
Cop, Guillaume (146.-1532) – Traducteur
Brenta, Andrea (145.-1483) – Traducteur
Reuchlin, Johannes (1455-1522) – Traducteur
Thorer, Alban (1489-1550) – Éditeur scientifique

Petri Heinrich (1508-1579)

1543

Basileæ apud Henrichum Petrum ; Basileae per Henrichum Petrum, mense augusto, anno M. D. XLIII.
1543

Bâle

Suisse

[16], 644, [4] p. ; in-8

Le début du titre est en grec ; texte en grec et en latin
Les Aphorismes sont traduits par N. Leoniceno ; les Présages, par G. Cop ; la Nature de l'homme, par A. Brenta ; Du régime des maladies aiguës, par G. Cop.(Noms des traducteurs en tête de chaque texte). Édition scientifique par A. Thorer, auteur de l'épître dédicatoire au médecin Pantaleonus Fontanus
Marque en fin de volume, lettres ornées gravées sur bois.
Sig. a8 A-Z8 Aa-Rs8 Ss4

VD16 H 3755

Sciences
Médecine

Reliure veau brun, lilets à froid, dos manquant ; nombreuses annotations en latin (et passages en grec), surtout dans le texte "De praeparatione hominis"

Ex-libris "Gilberti Caronei Medici". Don de l'Ecole supérieure de pharmacie de Paris, suite à l'incendie de la section médecine-sciences de la BU de Toulouse en 1910.

Gilbertus Caroneus (15..-15..?)
Bibliothèque Ecole supérieure de pharmacie (Paris)

Res Med XVI A 124051

Document numérisé d'après l'exemplaire Res Med XVI A 124051, de la Bibliothèque universitaire de santé des Allées Jules-Guesde (SCD Toulouse 3), consultable en ligne.

Corpus associés


NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse