Resultats 1 - 10 sur 10

Résultats de recherche

2 Tomes
...
+

Novelas exemplares de Miguel de Cervantes…
Saavedra. Nueva impresion, corregida y adonada con laminas. Tomo primero [-segundo]

Par Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616)

Publié en 1816

Télécharger Feuilleter
Notice complète
...
+

Novena del glorios patriarca sant Josep, molt…
eficàs per alcançar del Senor, ab sa intercesiò, favor y rem y en nostres necessitata, traduhida de castellâ en vulgar idioma català, per lo molt Reverent Rafel Crusat pre. y prior d'Espirà de Conflent. Novemant corregida y aumentada de unà Devotio ... del mateix sant...

Par Anonyme

Publié en 1778

...
+

Regla, estatuts, y exercicis de devocio; y…
juntament lo offici menór de nostre Senyora del Carme per los germans y germanes de son tercer ordre,instituhit en la vila de Illa en Rosselló. La qual regla pot servir per los germans... del tercer ordre instituhit en la vila de Perpinyà..

Par Anonyme

Publié en 1721

...
+

Tractat de la Imitacio de Christo, y menyspreu…
del mon. Del venerable Thomas de Kempis, canónge regulár del Ordre de S. Agusti... traduhit en lléngua cathalàna de son originàl llati per lo reverént pere Bonaura prebere y beneficiat de la iglesia major de Sant Juan Baptista de... Perpinyà, del present bisbàt de Helna... y à la si trobarà l'anima fervorosa algunas oracions devotas.... Dediat al illustrissim y reverendissim senyor don Joan H. Basan de Flamenville bisbe de la sancta iglesia de Helna

Par Thomas a Kempis (1380?-1471)

Publié en 1698-1698

...
+

Abrégé de la doctrine chrétienne en catalan et…
françois en faveur du peuple. Composé & mis en ordre par ... Jean Hervieu Basan de Flamenville, évêque d'Elne. Pour être seul enseigné dans son diocèse. Augmenté des actes pour la Communion

Par Bazan de Flamanville, Jean-Hervé (1659-1721)

Publié en 1685-1697

...
+

Compendi de la doctrina christiana, compost y…
posat en orde per lo illustrim senyor Joan Hervieu Basan de Flamenville, bisbe de Elna, per ser sol ensenyat en su bisbat. Nova edicio. Revista y aumentada per orde del illustrim senyor Arnau-Fernando de La Porte, bisbe de Carcassono.

Par Bazan de Flamanville, Jean-Hervé (1659-1721)

Publié en 1815

...
+

Novena en veneracio del glorios S. Antoni de…
Padua molt efficàs per alcançar per sa intercessió tota gracia y favor ... Ab lo offici menoret, y goigs en albança del mateix Sant. Lo tot disposat per lo molt reverend Raffel Crusat prébere y prior del lloch d'Espira de Confluent.

Par Crusat, Rafel (16..-17..?)

Publié en 1714

...
+

Novena de la Mare de Deu d'Esperança. O de la…
Expectacio. Ab una altra Novena ... dela Mare de Deu Compost per lo F. R. Melithon capuxi, lector de philosophia

Par Meliton, Le P. François (1680 - 1755)

Publié en 1713

...
+

Estela, pastoral en prosa y verso, compuesta en…
frances por el caballero Florian, académico de Paris y de Madrid : traducida por el capitan D. Vicente Rodriguez de Abellano y El Aro

Par Florian, Jean-Pierre Claris de (1755-1794)

Publié en 1804

4 Tomes
...
+

Tesoro del Parnaso español, poesias selectas ,…
desde el tiempo de Juan de Mena hasta el fin del siglo XVIII, recogidas y ordenadas por don Manuel Josef Quintana. Tomo primero [- quarto]

Publié en 1817

Télécharger Feuilleter
Notice complète
NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse