Resultats 1 - 1 sur 1

Résultats de recherche

...
+

Brev compendi de la doctrina christiana que per…
benefici de sos subdits, en estil facil, y clar ha ordenat lo illustrissim senyor Don Simeon de Guinda y Apestegui..., bisbe de Urgell, princep sobera de la Vall de Andorra, y del Consell de sa Magestat &c. Dit illustrissim senyor concedeix 40. dias de perdò a tots qui llegiran, ensenyaran, y apendràn y a tots los qui seràn ocasiò de llegir, ensenyar, y aprendre lo present Dialogo...

Par Guinda y Apeztegui, Simeon de (1659?-1737)

Publié en 1714-1737

NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse