Resultats 1 - 1 sur 1

Résultats de recherche

...
+

Llibre dels miracles de Ntra. Senyora del Roser,…
y del modo de dir lo rosari de aquella, compost per lo molt R.P. Fr. Geroni Taix. Ara novament anyadida la confirmacio y publicació de las indulgencias, jubileus y absolució per la hora de la mort, de la Sagrada Congregació y Santissim Pare Innocencio XI. als confrares de ella en lo any 1680...

Par Taix, Jeronimo

Publié en 1718

NOUS CONTACTER
Tolosana Université de Toulouse